Search
Close this search box.

Verdere opkomst van plattelandstoerisme

Agrarische bedrijven zetten in op recreatie en toerisme

In een tijdperk waarin agrarische bedrijven worden geconfronteerd met veranderende marktomstandigheden en regelgeving, is er een opwaartse trend waarbij deze bedrijven zich steeds meer richten op toerisme en recreatie. De mogelijke sanering in de landbouwsector zou kunnen leiden tot het verlies van ten minste 30.000 banen, wat de noodzaak voor diversificatie onderstreept.

De noodzaak voor transitie

Vakbond CNV heeft opgeroepen tot een snel transitieplan om hoge werkloosheid te voorkomen. Hiermee wordt de focus gelegd op alternatieve invullingen voor zowel bedrijf als landbouwgronden.

Gesprekken met agrariërs

Organisaties zoals Stichting Bureau Toerisme voeren regelmatig gesprekken met agrariërs die al activiteiten ondernemen in de recreatieve sector en interesse hebben in verdere stappen. Voor de uitbreiding van deze toeristische activiteiten moet het bestemmingsplan gewijzigd worden, waarbij de landbouwgrond omgezet dient te worden in een recreatieve bestemming. Sommige agrariërs overwegen ook geheel te stoppen met het ‘boeren’.

Plattelandstoerisme als kans

Plattelandstoerisme biedt diverse mogelijkheden, zoals mini-campings en bed & breakfasts. De focus op unieke ervaringen, beleving en goed gastheerschap zijn hierin cruciale elementen.

Ondersteuning voor ondernemers

Diverse organisaties en overheden ondersteunen bij zaken zoals omgevingsbeleid en marktversterking, om zo een gunstig ondernemersklimaat te creëren. Hierbij dienen agrarische bedrijven die overwegen toeristische takken te starten of uit te breiden, rekening te houden met diverse regelgevingen en overwegingen.

Hoe kan de gemeente helpen: praktijkvoorbeeld

De gemeente Ede heeft een regeling geïntroduceerd die de kosten voor de eerste honderd boeren beperkt tot slechts 800 euro, een aanzienlijke besparing. Het is belangrijk om te vermelden dat deze regeling niet geldt voor grotere boerenbedrijven, die de reguliere procedure moeten volgen.

Dit initiatief kan worden gezien als een belangrijke mijlpaal in het bieden van flexibiliteit en steun aan boeren. Het illustreert de bereidheid om te investeren in duurzame en diverse landbouwoplossingen.

Conclusie

De overstap naar recreatie en toerisme reflecteert een veranderende markt en maatschappelijke behoefte. In het licht van mogelijke sanering en werkgelegenheidsrisico’s, benadrukt het de essentie van diversificatie en innovatie in de agrarische sector. De actieve betrokkenheid van partijen zoals toerismebureaus en de bereidheid om bestemmingsplannen aan te passen, kunnen bijdragen aan een duurzame en gevarieerde plattelandseconomie.

 

Richard de Bruin

Directeur Stichting Bureau Toerisme

Winkelwagen
Scroll naar boven