Search
Close this search box.
Over ons

Stichting
Bureau Toerisme

Over Stichting Bureau Toerisme

Sinds 2004 zet Bureau Toerisme zich in om de vrijetijdssector in de regio te ondersteunen en verder te laten groeien. Met een gedreven en professioneel team en een zorgvuldig opgebouwd netwerk van waardevolle partners dragen wij bij aan de ambities van overheden, ondernemers en organisaties.

login_BTRivierenland_Logo_BTR Logo

Strategische Visie

Sinds 2012 stelt Stichting Bureau Toerisme een Strategische Visie op. In de Strategische Visie geeft de organisatie haar visie over gebiedsontwikkeling.

In september 2022 is de vernieuwde Strategische Visie uitgebracht. 

De aanpak

Rivierenland is met zijn karakteristieke streken Betuwe, Bommelerwaard en Land van Maas en Waal een prachtig gebied voor recreatie. In de afgelopen jaren hebben diverse betrokken partijen al vele stappen gezet voor het uitbouwen van de vrijetijdssector in onze regio. 

Het bedrijfsleven heeft geïnvesteerd in nieuwe ontwikkelingen en het borgen van de gewenste kwaliteit voor de bezoeker. Ook zijn er faciliteiten ontwikkeld, zoals de routenetwerken, die ons gebied sterker op de kaart zetten en blijvende kansen bieden voor gerichte marketing en communicatie. 

Het is onze taak om met vereende krachten te blijven bouwen op de successen om de vrijetijdseconomie in Rivierenland verder te laten bloeien. Regio Rivierenland heeft de vrijetijdssector dan ook sinds 2012 benoemd tot economische speerpunt.  Voor de komende jaren zijn de doelen vastgelegd in het Regionaal Ambitiedocument 2021-2025. Ons gezamenlijk beleid legt het fundament om doel- gericht in te zetten op nieuwe resultaten.

De kwaliteit van het landschap, de kernen en de bevolking in de regio Rivierenland vormen een krachtige basis en een belangrijk uitgangspunt voor economische groei.

PIJLERS VAN GEBIEDSONTWIKKELING

KENNIS

De basis van waaruit een gebied wordt ontwikkelt.

ONTWIKKELING

Vanuit de kennis het gebied verder ontwikkelen

INFORMATIE

Ontwikkeling en onderhouden van communicatiemiddelen

MARKETING

Vermarkten van streek en aanbod

Financiering

Stichting Bureau Toerisme is een stichting met een maatschappelijk belang. Zij wordt mede gefinancierd door de gemeenten van Regio Rivierenland. Zij vormen een essentiële basisbijdrage. Voor een ander deel moet de stichting zelf middelen verwerven om de begroting minstens sluitend te krijgen om het vliegwiel te kunnen laten draaien.

Jaarlijks geeft Stichting  Bureau Toerisme inzicht en legt verantwoording af aan de gemeenten, die een basisbijdrage leveren. De verantwoording wordt gedaan over het jaarplan en de begroting van het jaarplan.

Het opbrengsten van de stichting komen altijd ten gunste van de algemene doelstellingen van de stichting.

Gemeentelijke bijdrage
Subsidieële bijdrage 30%
Inkomsten uit projecten
Aandeel projectinkomsten 70%

Kantoor

Richard de Bruin
Richard de Bruin
Directeur - bestuurder
Caroline Scholtens-Claassen
Caroline Scholtens - Claassen
Proces en projectmanagement
Robin Meurs
Robbin Meurs
Projectcoördinator
Denise Verkerk
Denise Verkerk
Projectcoördinator
Nienke Wissink
Nienke Wissink
Marketing en communicatie
Sijlina Teunissen
Sijlina Teunissen
Marketing en communicatie

Raad van Toezicht

1516979024953
Thomas Steenkamp
Voorzitter Raad van toezicht
Martin Homerson
Martin Hommersom
Penningmeester
Vincent van de Weerd
Vincent van de Weerd
Secretaris
Winkelwagen
Scroll naar boven