Search
Close this search box.
Expertise

Onderzoek, feiten en data

Weet waar je onafhankelijk terecht kunt

Stichting Bureau Toerisme verzamelt kennis en doet onderzoek naar de ontwikkelingen van de vrijetijdseconomie in de regio. Wij voeren onder andere haalbaarheidsstudies uit en doen onderzoeken naar kengetallen, trends en ontwikkelingen. Wij werken in opdracht van ondernemers en overheden. Alles met een belangrijk doel voor ogen; economische groei te stimuleren middels toerisme en recreatie in de regio voor meer werkgelegenheid en leefbaarheid in het gebied.

Stichting Bureau Toerisme heeft geen winstoogmerk en stelt zich onafhankelijk op. Zo kunnen wij je het beste helpen met onze expertise.

Economic,Graph,Chart,And,Eco,Or,Ecological,Development,Concept,As

Factsheets

Om inzichtelijk te maken wat wij als Stichting Bureau Toerisme precies doen en wat de resultaten hiervan zijn, hebben wij diverse factsheets gemaakt. Deze geven een overzicht per project. 

Monitor vrijetijdseconomie

Sinds 2009 monitoren we elke vier jaar de ontwikkelingen in recreatie en toerisme binnen de regio. Hoewel vaker meten mogelijk is, blijkt dit weinig nieuwe inzichten op te leveren. De laatste meting vond plaats in 2018, en nu is de nieuwste monitor beschikbaar. Dit stelt ons in staat om actuele trends en veranderingen binnen de sector te analyseren en onze methoden voor toekomstige metingen verder te verfijnen.

monitor vte 2011

Subsidies

Subsidies zijn vaak voorwaarde om ontwikkeling van de grond te krijgen. Een subsidie kan je soms ook net dat zetje geven om jouw onderzoek of project te kunnen starten. Stichting Bureau Toerisme helpt je bij de aanvragen van lokale, regionale, provinciale, rijks en Europese subsidies.

Provincie Gelderland

De drie Regio Bureaus voor Toerisme (Toerisme Bureau Rivierenland, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen en Achterhoek Toerisme) geven gezamenlijk uitvoering aan de campagne Gelderse Streken. In dit kader is er veel kennis van trends en ontwikkelingen binnen recreatie en toerisme. De provincie Gelderland beschikt over dit soort cijfers die ondermeer komen vanuit het continu vakantieonderzoek en het centraal bureau voor de statistiek. De rapportages gaan veel over de provincie in het algemeen en over het rivierengebied inclusief de regio Arnhem en Nijmegen.

Trendrapport NRIT Media

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd biedt een actueel statistisch overzicht van vraag en aanbod in de toerismesector en geeft inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends en innovaties.

Stichting Bureau Toerisme heeft altijd een inkijk exemplaar beschikbaar.

Het nieuwe trendrapport 2022 komt begin 2023 uit.

Inventarisatie

In 2022 starten we met een inventarisatie van de toeristische infrastructuur. Het gehele aanbod van recreatie en toerisme van een gemeente wordt  geïnventariseerd en zal worden gecombineerd met data. 

Dit geeft onder andere een beter beeld van de huidige stand van zaken en zo kunnen beleidsmakers en bestuurder goed geïnformeerd worden voor besluitvorming op het vlak van recreatie en toerisme. 

Winkelwagen
Scroll naar boven