Search
Close this search box.

Disclaimer

Disclaimer
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Toerisme (ook niet via een eigen netwerk). Bureau Toerisme kan er niet voor instaan dat de informatie op Bureautoerisme.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door je wordt geraadpleegd.
Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Bureau Toerisme sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Bureautoerisme.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om Bureautoerisme.nl te kunnen raadplegen.
Cookiebeleid
Bureautoerisme.nl maakt gebruik van cookies.
“Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”
Winkelwagen
Scroll naar boven