Search
Close this search box.
haalbaarheidsonderzoek fruitrijk

Dit komt er uit het haalbaarheidsonderzoek Fruitrijk

De in 2014 uitgevoerde monitor vrijetijdseconomie Rivierenland laat zien dat de economische ontwikkeling van recreatie en toerisme in Rivierenland achterblijft, doordat het aanbod van een grootschalige, jaarrond te bezoeken dagattractie te beperkt is. Naar aanleiding van de monitor is het initiatief genomen om een ontwikkeling op gang te brengen op basis van de kernwaarde fruit, passend bij de aard van de regio, bekend als ‘Fruitrijk’.

Haalbaarheidsonderzoek Fruitrijk

Om te onderzoeken wat er nodig is om Fruitrijk te realiseren  is er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Het haalbaarheidsonderzoek Fruitrijk werd geïnitieerd en uitgevoerd door RBT Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, en in samenwerking met Brederode Leisure Advies en Pleisureworld-Connect. Er stonden twee belangrijke vraagstukken centraal:

  • Wat is er voor de ontwikkeling nodig en wat kan dit opleveren qua. aantallen bezoekers en bestedingen?
  • Wat zijn de sociaaleconomische gevolgen voor de regio met betrekking tot kansen voor de bestaande sector, bestedingen en werkgelegenheid?

Conclusies

Uit het haalbaarheidsonderzoek Fruitrijk zijn een aantal belangrijke conclusies gekomen. We vertellen je er graag over in onderstaande video:

Kortom, voor het concept dient er een onderscheidende formule te zijn waarin gezonde en bijzondere streekproducten een rol spelen, karakteristiek voor de regio. Er dient ruimte te zijn voor retail en voor zichtbare gastronomie. Daarnaast is het belangrijk dat er activiteiten te doen zijn en met evenementen dient men mee te kunnen bewegen met de seizoenen. Gekeken naar de locatiekeuze bieden het Deils kwadrant, alsmede toeristische hotspots De Beldert en De Gouden Ham goede kansen. Uit onderzoek blijkt dat attracties waarin de overheid zelf meedoet, succesvoller en duurzamer zijn. Een publiek-private samenwerking kan dus voordeel opleveren. Tot slot laten berekeningen zien dat een dagattractie als Fruitrijk met potentieel 350.000 bezoekers kan leiden tot een jaarlijkse directe omzet van 7,5 miljoen euro met een spin-off van 4,5 miljoen euro in de omgeving.

Resultaat

Een dergelijke dagattractie kan de vrijetijdssector in Rivierenland versterken en het totale gebied op de kaart zetten als ideale vestigingslocatie. Als vervolgstap is het advies nu actief investeerders te gaan bereiken aan de hand van een lobbyplan. Een taskforce kan deze acquisitie oppakken en ontwikkeling in brede zin stimuleren. Verbreding kan namelijk leiden tot meer recreatieve ontwikkelingen. Op die wijze brengt men Rivierenland in beeld van investeerders en kan een positieve tendens op gang komen die economie en werkgelegenheid versterken.

Winkelwagen
Scroll naar boven