Search
Close this search box.

Herinnering: Monitor Vrijetijdseconomie Rivierenland van start

De vrijetijdssector is een belangrijke groeisector in Rivierenland. Het is een van de economische speerpunten van Fruitdelta Rivierenland.

Onderzoek naar economische waarde
Het onderzoek Monitor vrijetijdseconomie Rivierenland geeft inzicht in de bestedingen van bezoekers en het aantal banen in de sector. De resultaten van het onderzoek zijn van grote waarde om de ambities die mede vanuit de regionale overheid worden gesteld vast te houden.

Verzoek om medewerking
Stichting Bureau Toerisme heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau de opdracht gegeven de monitor uit te voeren. Dit wordt net als bij de vorige editie volledig verzorgd door bureau De Afdeling Onderzoek.
Zowel verblijfslocaties als dagattracties worden vanaf 11 april 2023 door De Afdeling Onderzoek per mail benaderd met een korte vragenlijst. Jouw medewerking aan dit onderzoek is van groot belang om tot een goed, representatief beeld van de sector te komen. Alle gegevens worden zorgvuldig verwerkt voor een analyse. Alleen de analyse van het totaal wordt aan ons als opdrachtgever gerapporteerd.

Privacy gewaarborgd
Uiteraard zullen jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Individuele gegevens/antwoorden zullen niet aan ons of aan derden worden verschaft en niet vermeld worden in de rapportage van het onderzoek. De gegevens worden alleen op gemeentelijk-, regionaal en sectorniveau weergegeven.

Vragen?
Heb je vragen over het onderzoek, dan kun je deze stellen aan De Afdeling Onderzoek. De contactgegevens staan in de mailing met de vragenlijst. Uiteraard kan je ook contact opnemen met Bureau Toerisme.

Winkelwagen
Scroll naar boven