Search
Close this search box.

Strategische visie 2026

De strategische visie 2026 geeft een beeld van onze visie op de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in de regio en de concrete activiteiten die wij op basis daarvan (willen) uitvoeren. Tegelijk hopen wij dat het onze partners kan inspireren in te spelen op de kansen die wij signaleren. 

In deze visie lichten we kort toe wat de basis is van onze organisatie, beschrijven we trends en ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme. We schetsen kort de regionale en provinciale ambities en geven aanvullend een beeld van wat dit betekend voor de integrale ambities vanuit Bureau Toerisme. Tot slot geven we een concrete vertaling van de strategische aanpak voor de komende jaren, waarbij we integraal kijken naar de aanpak, de instrumenten en producten, binnen de vier pijlers: kennis, ontwikkeling, informatie en marketing.

Winkelwagen
Scroll naar boven