Search
Close this search box.

Nationale Rode Kruis Bloesemtocht stopt

Op 21 november 2022 heeft het bestuur van de Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht unaniem het treurige besluit genomen om te stoppen met het organiseren van de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht en dientengevolge over te gaan tot ontbinding van de Stichting.

De doelstelling van de Stichting, geld ophalen voor het Nederlandse Rode Kruis middels het organiseren van een wandelevenement door vrijwilligers, is gezien de omstandigheden niet meer te realiseren. Er is een combinatie aan factoren dat hieraan ten grondslag ligt; dit is als volgt samen te vatten:

  1. De start-finishlocatie is komen te vervallen. Het bestuur heeft hiervoor in de omgeving geen duurzaam en veilig alternatief kunnen vinden. Ditzelfde geldt voor de beschikbaarheid van parkeerweilanden.
  2. Er is een trend van toenemende veiligheids- en duurzaamheidseisen en verzwaring van procedures. Het aanvragen van vergunningen voor een evenement van deze omvang wordt steeds complexer en de inzet van professionals is hierbij een vereiste. Dit strookt niet met de cultuur van onze organisatie die door vrijwilligers gedragen wordt.
  3. De kosten voor het organiseren van het evenement stijgen sterk. Hierdoor wordt het financiële risico dermate groot dat het niet waarschijnlijk is dat de stichting daadwerkelijk een substantiële netto bijdrage voor het goede doel kan realiseren.

Ook kijkend naar de ontwikkelingen in de komende jaren, is de conclusie van het bestuur dat er géén perspectief is voor het duurzaam organiseren van de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht, met haar unieke karakter en de omvang en kwaliteit die wandelaars en andere belanghebbenden ervan verwachten.

Het bestuur is zich bewust van de impact die dit besluit heeft op vele lokale en nationale betrokkenen. Daarom organiseert zij in januari een bijeenkomst waarin zij een toelichting zal geven op het besluit. En waarbij zij ook uitgebreid stil zal staan bij de prachtige resultaten van 30 jaar Rode Kruis Bloesemtocht.

Het bestuur dankt alle relaties voor de enorme steun die zij de afgelopen jaren heeft ontvangen en kijkt met veel genoegen terug op 27 succesvolle edities van de Bloesemtocht, 4 edities van de Bloesemrun en 2 edities van de Bloesemmaand.

Daarnaast veel dank aan die honderdduizenden wandelaars die meegelopen hebben en die ervoor hebben gezorgd dat het evenement is uitgegroeid tot het grootste eendaagse wandelevenement van Nederland. En tenslotte een hartenkreet richting onze vrijwilligers. Zij hebben het evenement gemaakt tot wat het nu is. Zonder hun tomeloze inzet zou de Bloesemtocht überhaupt niet hebben bestaan.

Winkelwagen
Scroll naar boven