Search
Close this search box.

RECRON gaat grondig reorganiseren

Brancheorganisatie RECRON zag recent twee grote groepen leden afscheid nemen; de zwembaden en een groot deel van de groepsaccommodaties. Directrice Monique van der Sanden erkent dat er leden teleurgesteld zijn en kondigt een grote reorganisatie aan. Binnenkort mogen de leden (recreatie-ondernemers) op een extra ALV beslissen over een nieuwe opzet van de organisatie die beter tegemoet komt aan de wensen van ondernemers.

Snijden in organisatie noodzakelijk

Het vertrek van een deel van de leden heeft ook consequenties voor de inkomsten van de RECRON. Aangezien personeelskosten een zeer groot deel uitmaakt va de totale kosten, is snijden in de organisatie dan ook onontkoombaar. Van der Sanden ligt toe: “We gaan kijken naar onze kerntaken en we moeten ook beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen. We zien bijvoorbeeld dat de nieuwe generatie ondernemers vaak hoger is opgeleid en met andere vragen naar ons toekomt. De functieverdeling binnen onze organisatie komt er dan ook anders uit te zien. Sommige taken verdwijnen, maar er komen ook weer andere taken bij. Op 23 januari hebben we ons personeel al geïnformeerd over de plannen die tijdens de ALV moeten worden vastgesteld.”
Er ging een hardnekkig gerucht dat de regio-coördinatoren in de nieuwe plannen niet meer zouden terugkeren. Dat wil Van der Sanden wel alvast ontkrachten: “Dat is onjuist. We blijven zeker regionaal actief. In de regio zitten we juist dicht op de problematiek en zijn daarmee in staat om ondernemers actief te ondersteunen.”
De datum van de ALV is inmiddels al twee keer uitgesteld. (eerst in januari, daarna 14 februari en nu wordt de ALV gepland op een nader vast te stellen datum in maart.)

RECRON is niet uniek in haar worsteling met de organisatiestructuur. Snel veranderende omstandigheden zorgen er voor dat branche- en koepelorganisaties zich moeten heroriënteren op hun kerntaken. Van der Sanden verwijst ons naar het platform Verenigings Management waar regelmatig de Brancheorganisatie Nieuwe stijl wordt bediscussieerd. Zie bijvoorbeeld het artikel: Tweeweg model voor branche-organisaties (case Bovag).

In het ledenblad Recreactie geeft Van der Sanden alvast een voorzetje op de uitgangspunten van de nieuwe plannen: “Recron moet groeien en relevant zijn voor de leden. Natuurlijk staan we voor een duurzame en vitale sector. Ondersteunen we ondernemers met kennis en knowhow e zijn we in staat om sturend te zijn en innovaties te ontsluiten. We gaan voor een moderne dynamische branchevereniging die maximaal inspeelt op de behoeften van onze leden.”

Meer informatie: www.recron.nl

Hoe gaat het met de afgesplitste onderdelen?
De Zwembaden en het afgesplitste deel van de groepsaccommodaties gaan vanaf dit jaar zelfstandig aan de slag om hun branche organisatie vorm te geven.

De zwembaden bereikten in 2016, na een lastig voortraject (ook met de RECRON) een akkoord over een eigen CAO zwembaden. Vanaf 1 januari 2017 zijn zij actief met een eigen branchevereniging. Bij de oprichten werd gesproken over de eigentijdse vereniging haar taken “lean & mean” uitvoert. Zie ook artikel op Zwembadbranche.nl: Vereniging WIZZ een feit en recron.nl: Oprichting werkgeversvereniging zwembaden en zwemscholen.

Van de Vereniging Groepsaccommodaties Nederland weten we dat de vereniging in oprichting is. De initiatieven zijn nog dermate pril dat er nog geen informatie naar buiten wordt gebracht. 

Johan Bijlsma van FNV recreatie, die o.a.  onderhandelingen voert over de CAO, heeft inmiddels al wel contact met de organisatie voor zwembaden; WIZZ. Bijlsma: “Op 20 februari start een nieuwe ronde van onderhandelingen over de CAO recreatie. Wij willen natuurlijk ook weten namens welke partijen de werkgeversorganisatie RECRON optreedt. Een sterke werkgeversorganisatie is ook voor ons van groot belang. Dan kun je afspraken maken namens de hele branche.

Bron: Pretwerk.nl – 8 februari 2017

Winkelwagen
Scroll naar boven