Search
Close this search box.

Uitnodiging: Netwerkbijeenkomst Speerpunt Recreatie & Toerisme

Het Speerpuntberaad Recreatie & Toerisme van Regio Rivierenland nodigt u uit voor de netwerkbijeenkomst ‘Water op de kaart in regio Rivierenland’ op 11 april 2017. Op deze bijeenkomst willen wij met u verkennen hoe wij samen de plassen en rivieren in onze mooie regio meer bekendheid kunnen geven bij toeristen. Tijdens deze middag zijn de ondernemers aan zet!

Meer bekendheid voor onze plassen en rivieren

Aanleiding netwerkbijeenkomst
Uit persoonlijke gesprekken van speerpuntvoorzitter Jan de Boer met grotere ondernemers en partijen bleek dat zij behoefte hebben aan verbindende regionale bijeenkomsten rondom een thema. Door samen te verkennen hoe wij het water in de regio meer bekendheid kunnen geven, werken we concreet aan het realiseren van onze regionale ambities: het creëren van meer toeristisch aanbod en daardoor meer omzet. Ook willen wij positief stilstaan bij de vrijwillige inzet van partijen.

Wat is het doel?

Samen tot actie komen om het water beter vindbaar te maken voor toeristen
Bouwen aan het regionale recreatie- en toerismenetwerk: elkaar en elkaars werkzaamheden leren kennen
Opstap naar het leggen van verbindingen en nagaan wie welke activiteiten wil/gaat ontplooien
Wie zullen er zijn?

  • ondernemers
  • ondernemersverenigingen/-platforms
  • uitvoeringsorganisaties
  • brancheorganisaties
  • overige betrokkenen (o.a. overheden)
  • bestuurders

De bijeenkomst vindt plaats op ‘De Sluizer’ van Moeke Mooren, Blauwe Sluis 1b in Appeltern

Globaal programma:
12.30 uur – gezamenlijke lunch
13.00 uur – welkom door speerpuntvoorzitter Jan de Boer
13.10 uur – inspiratielezing Eric van Nuland van bureau Van Nuland en Partners
13.30 uur – pitches van diverse initiatiefnemers
14.00 uur – in gesprek met elkaar
14.30 uur – terugkoppeling
15.00 uur – einde en napraten

Meld u aan!
Voor een goede organisatie verzoeken we u vriendelijk om zich vóór 4 april aan te melden via [email protected].

Winkelwagen
Scroll naar boven