Search
Close this search box.
Fruitpact

Fruitpact weer drie jaar door!

Fruitpact zal in de jaren 2017, 2018 en 2019 verder invulling gaan geven aan zijn ambitie voor een nog sterker fruitcluster in de regio Rivierenland. Onze ambitie is verwoord in de Agenda 2020 van Greenport Gelderland, waarin we samen met de vier andere pacten de Gelderse tuinbouw willen versterken.

In 2016 zijn alle partners in de stuurgroep het eens geworden over de organisatiekosten voor de komende drie jaar. Recent zijn ook de noodzakelijke projectgelden door de provincie Gelderland beschikbaar gesteld, waarmee we een tiental ondernemersgedreven projecten kunnen gaan ondersteunen. In aanvulling hierop heeft ook de FruitDelta Rivierenland een Regionaal Investerings fonds (RIF) opgericht, waarbij fruit, als onderdeel van agribusiness, zeker zijn plek krijgt. Het is mogelijk dat er nog meer gelden beschikbaar komen voor (grotere) strategische projecten. Kortom: Fruitpact gaat vol energie nog drie jaar door met bestuurlijk verbinden, communiceren en het aanjagen van ondernemersgedreven projecten.

We hebben in 2016 onze resultaten vastgelegd in het Fruitpactmagazine ‘Samenwerken loont’, met 13 aansprekende projecten van de afgelopen vier jaar. Want alleen samen kunnen we bouwen aan een nog succesvoller fruitcluster in het Rivierenland: samen sterk voor fruit in het Rivierenland!

Lees verder op Fruitpact.nl

Winkelwagen
Scroll naar boven