Search
Close this search box.

KLM Open 2017 goed voor de regio

Van 14 tot en met 17 september 2017 was de 98e editie van het golfevenement KLM Open. Afgelopen jaar voor de tweede keer op golfbaan The Dutch in Spijk, gemeente Lingewaal. In opdracht van de gemeente Lingewaal heeft de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) de economische impact en de toerisme aspecten van het KLM Open voor de regio van de toekomstige fusiegemeente West Betuwe (Lingewaal, Geldermalsen en Neerijnen) en gemeente Leerdam onderzocht. Daarnaast heeft de HAN een bezoekersprofiel opgesteld en een vergelijking gemaakt met de editie van 2016. De resultaten zijn nu bekend.

Het doel van de samenwerking tussen de gemeenten en HAN is het bevorderen van de economische mogelijkheden rondom het KLM Open voor ondernemers in de regio, het bevorderen van toerisme en de gebiedspromotie van gemeente West Betuwe i.o., buurgemeente Leerdam en het rivierengebied. Het onderzoek is gedaan door HAN Sport en Bewegen, afdeling Sporteconomie volgens de methodiek van de Werkgroep Evaluatie Sport Evenementen (WESP). Hiermee worden het bezoekersprofiel van het evenement en de bestedingen in kaart gebracht. Het onderzoek dient tevens als input voor de evenementenvisie van de gemeenten.

Economische impact

De overall bijdrage van het KLM Open 2017 aan de economie van West Betuwe i.o. en Leerdam bedraagt € 356.150,-. Dit bedrag is opgebouwd uit dagbestedingen door bezoekers (€ 223.000,-) en inkomsten door langer verblijf (€ 61.000,-). De netto bijdrage vanuit TIG Sports (het organisatiebureau van het KLM Open) aan de lokale economie bedraagt € 72.150,-. Verschillende ondernemers uit de regio hebben kunnen leveren aan het KLM Open of aan partners daarvan.

Toerisme

Op het gebied van toerisme heeft het KLM Open positief bijgedragen. De regio Rivierenland wordt (zeer) gewaardeerd door 42% van de bezoekers. Een kwart van de bezoekers gaf aan positiever te zijn geworden over de regio. En 41% van de bezoekers heeft de intentie om het komende jaar de regio opnieuw te bezoeken voor vrijetijdsdoeleinden. De waarde die hieraan gekoppeld kan worden is zo’n € 600.000,-. Dat biedt kansen voor ondernemers in de regio.

Bezoekers
Het toernooi trok ruim 26.000 unieke bezoekers, met in totaal 31.500 bezoeken. 96% van de bezoekers kwam uit Nederland. Zo’n 22% van de Nederlandse toeschouwers kwamen uit de provincie Zuid-Holland, 22% uit Noord-Brabant, 19% uit Noord Holland, 16% uit Gelderland en 9% uit Utrecht. Van de 4% buitenlandse bezoekers kwam het merendeel uit België en Engeland.

De bezoekers waren gemiddeld 49 jaar oud en over het algemeen hoog opgeleid (69% HBO/WO). Het evenement trok meer mannen (68%) dan vrouwen (32%). De bezoekers gaven gemiddeld € 48,15 per persoon per dag uit (inclusief toegang tot het evenement, exclusief overnachtingen). Aan eten en drinken werd ruim 15,- per persoon per dag besteed. De bezoekers waardeerden het KLM Open 2017 gemiddeld met een 7.7 als goed.

Vergelijking KLM Open 2016 en 2017

De economische impact voor de gemeenten Lingewaal, Geldermalsen, Neerijnen en Leerdam is in 2017 lager dan in 2016. De bijdrage van organisatie TIG Sports aan de lokale economie is gegroeid. Ondanks de extreem slechte weersomstandigheden op de eerste twee dagen, en daardoor lagere bezoekersaantallen, hebben de gemeenten samen bijna € 360.000 als bijdrage aan de lokale economie kunnen toeschrijven als gevolg van het KLM Open 2017. Het economische potentieel bij gelijke aantallen bezoekers en additionaliteit is minimaal gelijk of zelfs groter dan in 2016. Daarmee is het toeristische potentieel door herhalingsbezoek voor vrijetijdsdoeleinden in de regio door bezoekers van de KLM Open gegroeid van € 440.000,- in 2016 naar bijna € 600.000,- in 2017.

Vervolg
Ondanks de lagere economische impact ten opzichte van het jaar ervoor, blikt de gemeente Lingewaal terug op een organisatorisch en sportief succesvol evenement in goede samenwerking met organisator TIG Sports. Met de inzet van de HAN wordt ook voor komend jaar gekeken naar de mogelijkheden voor de ondernemers in de regio en voor het uitbreiden van de recreatie- en toerismebranche. De projectgroep van de HAN onderzoekt ook de mogelijkheden om bezoekers van het KLM Open voor langere termijn te binden aan de regio.

Winkelwagen
Scroll naar boven