Search
Close this search box.

NHTV krijgt subsidie voor onderzoek naar inzet keurmerken duurzaamheid in toeristische sector

De Academies voor Toerisme, Hotel & Facility Management van NHTV Breda zijn er in geslaagd een nieuwe RAAK-PRO subsidie binnen te halen voor het Smart Assessment Sustainable Tourist Destinations (SASTDes) project.

In dit project wordt, in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit de toeristische sector, onderzocht hoe bestaande keurmerken voor duurzaamheid effectiever kunnen worden ingezet. Het doel van deze keurmerken is om ondernemers en consumenten te prikkelen om duurzame toeristische keuzes te maken. Dit doel wordt nu nog niet goed bereikt. Dit project pakt de knelpunten hierin aan, en draagt zo bij aan de verduurzaming van de toeristische sector. De subsidie voor dit project bedraagt voor de komende vier jaar bijna € 700.000.

Duurzaamheid in de toeristische sector

De forse groei van het toerisme zorgt niet alleen voor economische vooruitgang, maar leidt ook tot negatieve effecten op milieu-, sociaal-cultureel en economisch gebied van bestemmingen. Zo draagt de toeristische sector substantieel bij aan milieuschade en is de sector wereldwijd verantwoordelijk voor 5% van de CO2-uitstoot. Vanuit de sector zijn diverse initiatieven genomen om te verduurzamen. Een veelgebruikte methode om toerisme duurzamer te maken, is om toeristische producten te onderwerpen aan een zogeheten “duurzaamheidsassessment”, veelal leidend tot een keurmerk.

Tot op heden blijken deze duurzaamheidsassessments in het toerisme niet succesvol. Dit is onder andere te wijten aan de geringe deelname aan en de beperkte interesse voor de assessments van de bedrijven in de sector. Het uitvoeren van assessments kost hen te veel tijd en moeite, en de toegevoegde waarde ervan is onduidelijk. Bovendien leiden de keurmerken nauwelijks tot gedragsverandering bij de beperkte groep in duurzaamheid geïnteresseerde eindgebruikers.

Het project “SASTDes” is dus gericht op het aanpakken van de bovengenoemde knelpunten. NHTV werkt hierin samen met 10 andere deelnemende partijen (o.a. Avans, TUI, WUR, Bookdifferent en de gemeente Breda).

De looptijd van het project is van september 2017 tot september 2021.

Meer: NHTV.nl

Winkelwagen
Scroll naar boven