Search
Close this search box.

Nieuwe samenwerkingsafspraken

Nieuwe samenwerkingsafspraken Regio Rivierenland en Stichting Bureau Toerisme Rivierenland bekrachtigd

 

Rivierenland, 23 juni 2021 – De acht gemeenten van Regio Rivierenland en Stichting Bureau Toerisme Rivierenland hebben maandag 21 juni hun handtekening gezet onder de nieuwe samenwerkingsafspraken. Dit is gebeurd nadat de samenwerkingsafspraken door de colleges van Regiogemeenten zijn vastgesteld. Samen werken zij aan een aantrekkelijk Rivierenland voor inwoners en toeristen.

 

De samenwerkingsafspraken vervangen de in 2017 gemaakte prestatieafspraken met Bureau Toerisme Rivierenland, de nieuwe naam van Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland. De afspraken sluiten aan op de vijf versnellingsopgaven die eerder zijn bepaald. De acht gemeenten stellen jaarlijks € 1,06 per inwoner beschikbaar aan het BTR voor het realiseren van de activiteiten zoals opgenomen in een jaarlijks op te stellen jaarplan. De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.

 

Focus op versnellingsopgaven
De nieuwe samenwerkingsafspraken sluiten aan bij het Regionaal economisch ambitiedocument 2022-2025, dat nu ter besluitvorming bij de gemeenteraden ligt en bestaan uit een programmatische en een reguliere component. Binnen het programma wordt ingezet op de eerdergenoemde vijf versnellingsopgaven: Rivierbeleving & Recreatieplassen, Gastvrije Binnensteden, Agrotoerisme, Cultuurhistorische Landmarks en Regiopromotie. De inhoudelijke vertaalslag wordt jaarlijks gemaakt in het gezamenlijk op te stellen jaarplan, dat de basis vormt voor de activiteiten van Bureau Toerisme Rivierenland.

 

Voordelen

Deze werkwijze heeft meerdere voordelen: door jaarlijks per versnellingsopgave resultaten voor het Bureau Toerisme Rivierenland te benoemen, kan goed worden ingespeeld op veranderingen in de markt en inzicht. Bovendien is Bureau Toerisme Rivierenland aanspreekpunt onder andere op het gebied van marketing en promotie voor Provincie Gelderland, het Rijk en de Euregio. Vanuit deze rol kan Bureau Toerisme Rivierenland projecten realiseren voor de regio. Daarmee ontstaat een multiplier op de structurele financiële bijdrage vanuit de gemeenten en wordt met deze bijdrage een groter resultaat bereikt voor de regio. Naast de programmatische aanpak -met de versnellingsopgaven- wordt ingezet op een aantal reguliere activiteiten, waaronder de organisatie van een jaarlijks netwerkevenement voor de hele toeristisch recreatieve sector.

 

 

Vincent van Neerbos (rechts), lid Algemeen Bestuur en portefeuillehouder Recreatie en Toerisme, ondertekende maandag 21 juni namens de acht Regiogemeenten de samenwerkingsafspraken samen met Richard de Bruin (links), directeur Stichting Bureau Toerisme. (Foto: fotoburo Raphaël Drent).

 

  • Einde persbericht     –

Over FruitDelta Rivierenland
Binnen FruitDelta Rivierenland werken overheid (Regio Rivierenland), ondernemers, onderwijs/onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners samen om het Rivierenland te ontwikkelen en te versterken. Wij zijn een vruchtbare delta, waarvan het DNA wordt gevormd door tuinbouw, logistiek, het unieke landschap, de rijke cultuurhistorie en het prettige woonklimaat. Wij liggen midden in de Gelderse Corridor, die de Rotterdamse haven met het Duitse achterland verbindt. FruitDelta Rivierenland richt zich op drie economische Speerpunten: Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme. Een eigen Regionaal Investeringsfonds is een belangrijk middel om de regionale ambities te realiseren.

Voor alle informatie: www.fruitdelta.nl en www.regiorivierenland.nl

 

Over Stichting Bureau Toerisme

Bureau Toerisme zet zich sinds 2004 succesvol in om de regionale economie te stimuleren middels recreatie en toerisme naar aard en schaal van het landschap. Bureau Toerisme doet dit met een gedreven en professioneel team en een zorgvuldig opgebouwd netwerk van waardevolle partners. Samen dragen wij bij aan de ambities van overheden, ondernemers en organisaties.

Meer informatie over Stichting Bureau Toerisme: www.bureautoerisme.nl en rivierenland.nl

Winkelwagen
Scroll naar boven