Search
Close this search box.

Samenwerking aan Gelders dekkend routenetwerk bekrachtigd

Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen hebben hun samenwerking bekrachtigd in de uitvoering van de recreatieve routenetwerken in Gelderland.

Stappen in gebruiksvriendelijkheid
De partijen bekrachtigden hun samenwerking met een handtekening én uitvoeringsplannen voor routenetwerken. In afstemming met en op verzoek van de regio’s wil provincie Gelderland grote stappen zetten naar een eenduidig en gebruiksvriendelijk routenetwerk, zodat over regiogrenzen heen, duurzaam te recreëren valt. Toerisme-gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Routes zijn essentieel voor het beleven van Gelderland en zijn speerpunt van het Gelders toeristisch beleid. Als ervaren recreatief fietser ben ik een echte grootgebruiker van Gelderse routes. Daarom ben ik vandaag erg trots. Gelderland krijgt een nog beter recreatief aanbod. Wat we hebben, kunnen we dus slimmer en prettiger gebruiken.”

Grenzeloos wandelen en fietsen in Gelderland dankzij eenduidige systematiek
Via routenetwerken komen toeristen en recreanten langs al het moois van Gelderland. Provincie Gelderland werkt samen met regionale en landelijke routepartners aan het behouden en waar nodig, het verbeteren van de kwaliteit van recreatieve routenetwerken. Eén van de verbeteringen is door de hele provincie heen dezelfde, herkenbare systematiek voor de bewegwijzering van de routenetwerken. Waar je ook bent in Gelderland, je kunt op dezelfde systematiek vertrouwen. Of je nu gaat wandelen, fietsen, varen, roeien, ruiteren, mennen of MTB-en, het routenetwerk is eenvoudig en laagdrempelig te gebruiken.

Dekkend routenetwerk
De provincie, de Gelderse toerisme- en routebureaus hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van een dekkend recreatief routenetwerk, zoals het grenzeloos verbinden van netwerken met de omringende omgeving, ook buiten de provinciale grenzen. Hierdoor ontstaan nog langere routetrajecten. Ook is er extra aandacht voor de bekendheid en beleving van de beschikbare routenetwerken, zowel online als op locatie. Zo zijn er routes speciaal voor kinderen en routes geschikt voor bezoekers met een beperking.

Veelzijdigheid Gelderse streken
De veelzijdigheid van de verschillende Gelderse streken staat centraal in de doorontwikkeling van het provinciale routenetwerk. Het ontwikkelen van nieuwe vaarroutes op rivieren en fiets- en wandelroutes langs rivieren is vooral voor de regio Rivierengebied relevant. Naast fietsen en wandelen is MTB-en populair in de Achterhoek. Routebureau Veluwe werkt aan 1100 km nieuwe routenetwerken voor wandelen, paardensport en MTB-en. De Groene Metropoolregio heeft plannen om het wandelroutenetwerk verder door te ontwikkelen.

Versterken Gelderse routenetwerk
Gemeenten en routebureaus hebben hun huidige en gewenste situatie letterlijk in kaart gebracht. Deze data zijn omgezet in concrete plannen voor het kwalitatief uitbreiden en versterken van het Gelderse routenetwerk. Iedere regio in haar eigen tempo.

De ambitie van Regio Rivierenland voor recreatie en toerisme, zoals verwoord in het concept Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025, sluit naadloos op aan de geplande doorontwikkeling van het routenetwerk. Regio Rivierenland wil regionale economische groei voor bezoekers en inwoners, waarmee jaarrond een optimale balans ontstaat tussen het aanbod aan vraag gestuurde vrijetijdsbesteding, de toeristische druk en de draagkracht van de omgeving. Om deze ambitie concreet te laden, zijn vier subdoelen geformuleerd en uitgewerkt in een regionaal plan. Een van deze doelen is ‘realisatie en behoud van aantrekkelijke wandel-, fiets- en vaarroutes door het landschap’.

Bestuurders vanuit de Gelderse regio’s zetten op 10 september hun handtekening onder de plannen om te komen tot een Gelders dekkend recreatief routenetwerk. Dat deden: Henk Bulten, (Stichting Achterhoek Toerisme), Willem Bijleveld (Veluwe Alliantie), Karl Maier (Regio Rivierengebied), Agnes Schaap (Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen) en Peter van ’t Hoog (provincie Gelderland).

Winkelwagen
Scroll naar boven