Search
Close this search box.

TOP criteria en toewijzing

Een TOP-locatie moet aan een aantal criteria voldoen. Graag vertellen we je hier mee over op de pagina en leggen we je uit op welke manier een locatie toegewezen kan worden.

Bereikbaarheid locaties

 • Een TOP moet per auto goed bereikbaar zijn (snelwegen/ provinciale wegen).
 • Een TOP moet duidelijk bewegwijzerd en dus makkelijk te vinden zijn, middels uniforme(toeristische) bewegwijzering voor een TOP.
 • Indien mogelijk is een TOP tevens goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Een TOP ligt bij voorkeur bij een logische/geografische binnenkomst van de regio.

Parkeren

 • Er moet voldoende parkeergelegenheid aanwezig zijn; uitgegaan wordt van minimaal 20 auto’s.
 • De parkeervoorziening dient aan officiële normen te voldoen (grootte, invalide etc.).
  De parkeergelegenheid dient een gevoel van sociale veiligheid uit te stralen.
  De parkeergelegenheid dient permanent toegankelijk te zijn (7 dagen per week, 24 uur per dag)
 • De parkeergelegenheid dient openbaar toegankelijk te zijn, zonder heffing van parkeergelden.

Uitstraling en herkenbaarheid

 • Een TOP wordt gekenmerkt door een herkenbare, uniforme uitstraling door aanwezigheid van een herkenningsteken. Mogelijkheden zijn een vlaggenmast met banner en/of een informatiekast/zuil.

Fiets- en wandelroutes

 • Een TOP is een centraal gelegen start- en eindpunt voor een fietsroute (knooppunten).
 • Indien niet rechtstreeks vanaf de parkeervoorziening bewegwijzerd, dient de afstand tot de bewegwijzering (knooppunten fietsroutenetwerk) maximaal 500 meter te zijn. Dit dient vanaf de parkeervoorziening aangegeven te zijn.

Faciliteiten

 • Bij een TOP is een horecavoorziening aanwezig, waar men vooraf of na afloop iets kan eten of drinken en waar men (tegen betaling) gebruik kan maken van sanitaire voorzieningen.
 • Fietsvriendelijk; bij voorkeur zijn hulpmiddelen (fietspomp, bandenplakset etc.) voor fietsers aanwezig als extra service. Deze kunnen aanwezig zijn bij de horecagelegenheid/ infopost.

Informatie

 • De horecavoorziening bij de TOP wordt automatisch een regionaal service/informatiepunt.
 • Bij een TOP dient buiten een informatiepaneel aanwezig te zijn, voorzien van kaartmateriaal en informatie over recreatieve mogelijkheden in de omgeving.
 • Bij voorkeur is een TOP gelokaliseerd bij een toeristische infopost Rivierenland, waar men meer informatie kan inwinnen over de toeristisch-recreatieve mogelijkheden in de regio, het regiomagazine, het magazine Uit In De Regio kan verkrijgen.

Locaties

 • De TOP’s zijn geografisch goed verspreid over Rivierenland.
 • Bij voorkeur is een TOP gelokaliseerd in het buitengebied.

Toewijzing locaties

 • Stichting Bureau Toerisme beslist over de meest geschikte locaties voor een TOP.

Communicatie

 • Indien mogelijk wordt iedere TOP voorzien van een herkenbare, locatie gebonden naam.
 • Alle communicatie over, van, voor een TOP geschiedt overeenkomstig het collectieve uniforme communicatieconcept.


Terug naar TOP

Winkelwagen
Scroll naar boven