Search
Close this search box.
Betuws Best streekmerk

Agrotoerisme krijgt (nog) meer aandacht

In de Fruitdelta Rivierenland is niet alleen de sector toerisme en recreatie is de afgelopen jaren sterker en bovengemiddeld gegroeid ten opzichte van het landelijk gemiddelde, ook het streekproduct als onderdeel van agrotoerisme zit in de lift. De populariteit is in corona-tijd zeker niet afgenomen. De korte keten is en was erg geliefd bij zowel inwoners als toeristen. In aankomende jaren wordt meer ingezet op de verdere ontwikkeling van agrotoerisme. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor de kwaliteit en beleving van streekproducten.

Betuws Best is een mooi voorbeeld hoe de streekproducenten gezamenlijke insteken op een  kwalitatieve uitstraling van het streekproduct. Betuws Best is tot stand gekomen uit het initiatief van Stichting Platteland Rivierenland. Betuws Best is een consumentenmerk voor de streekproducten en is door Stichting Platteland Rivierenland in beheer gegeven aan Stichting Bureau Toerisme.n Meer over Betuws Best? www.betuwsbest.nl

“De interesse in de regio Fruitdelta Rivierenland is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Niet alleen is de regio in het vizier gekomen van de recreanten en toeristen, maar ook van ontwikkelaars in het toeristisch vastgoed. Als de verwachte groei in versteende accommodaties blijft groeien komen er tegen de 5.000 bedden bij. Al deze mensen, ook eigen inwoners,  willen graag iets ondernemen in onze regio. Een groei in het dagrecreatief aanbod is dus zeer wenselijk en daarbij helpt ook de ontwikkeling van het agrotoerisme.”, aldus Richard de Bruin – directeur Stichting Bureau Toerisme.

Wat is agrotoerisme?

Onder agrotoerisme verstaat men recreatie op het agrarische platteland. Het maakt deel uit van de zogenaamde verbrede landbouw waarbij landbouw niet alleen gericht is op voedselproductie.

In Nederland bieden zo’n 1500 boerenbedrijven overnachtingsmogelijkheden en worden op 500 bedrijven recreatiegoederen verhuurd zoals kano’s, roeiboten, fietsen, paarden en/of huifkarren. Ruim 1000 boerderijen verzorgen rondleidingen of andere ontvangstmogelijkheden. Ongeveer 2200 boerderijen bieden een of andere vorm van agrotoerisme, oftewel circa 5% van de boeren. Geschat wordt dat er jaarlijks 6 miljoen overnachtingen zijn.

Concrete activiteiten die men tot agrotoerisme rekent zijn onder meer:

  • excursies en demonstraties op de boerderij
  • kamperen dan wel bed & breakfast op boerderijen
  • boerengolf en (andere) outdooractiviteiten
  • wandelingen over het platteland
  • verhuur van visvijvers
  • verhuur of stalling van dieren (paarden)
  • verkoop van producten en restauratieve voorzieningen op de boerderij

 

Winkelwagen
Scroll naar boven