Search
Close this search box.

Tekort aan arbeidskrachten neemt toe

Het CBS publiceerde vandaag ( 24 augustus 2021) een overzicht van de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van 2021. Het Bruto Binnenlands Product groeide met 3,1% en de consumentenbestedingen stegen met 5,7%. Voor het eerst in de geschiedenis staan er meer vacatures open dan dat er werkelozen geregistreerd staan.

Horeca en recreatie profiteert van groei bestedingen

De bedrijfstak horeca (waaronder het CBS ook de verblijfsrecreatie rekent) wordt genoemd als een van de sectoren die bovengemiddeld groeide. De bedrijfstak cultuur, recreatie en overige diensten produceerde in het tweede kwartaal 11,1 procent meer dan een jaar eerder. Sport en ontspanning groeide weer, maar de kunst- en cultuursector kampte nog steeds met coronabeperkingen en kromp opnieuw. Ook voor deze bedrijfstak geldt dat pre-coronaniveaus nog heel ver weg zijn.

Het nieuws klinkt als heel positief als de cijfers worden vergeleken met het vorige kwartaal, of het tweede kwartaal van 2020. Als de cijfers worden vergeleken met 2019, dan blijkt dat met name cultuur en recreatie nog ver onder het pré coronaniveau zitten. (zie onderstaande grafiek)

bron: CBS

Meer informatie: CBS – Economisch beeld weer positiever

Tekort aan personeel wordt steeds nijpender

Voor het eerst sinds het begin van de meting in 2003 is de spanning op de arbeidsmarkt zo hoog opgelopen dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In het tweede kwartaal van 2021 stonden er tegenover elke 100 werklozen 106 openstaande vacatures. De toename van de spanning is vooral toe te schrijven aan een recordgroei van het aantal openstaande vacatures (met 82 duizend). Het aantal werklozen nam ook af, en wel met 27 duizend, maar bereikte niet het laagste niveau van voor de crisis. Het aantal banen nam met 133 duizend toe.

…. Lees meer op www.pretwerk.nl

Winkelwagen
Scroll naar boven