Search
Close this search box.

Geslaagde workshop over de nieuwe privacywetgeving

Na een voorbereidingsfase van twee jaar gaat op 25 mei 2018 de nieuwe privacywetgeving in. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland signaleerde dat ondernemers in het gebied niet altijd op de hoogte zijn wat deze nieuwe wetgeving precies inhoudt. Om te voorzien in deze informatiebehoefte heeft RBT Rivierenland daarom een workshop georganiseerd.

De rol van RBT Rivierenland wordt steeds breder. Zo wordt ook kennis- en informatieverstrekking een steeds belangrijker onderdeel van het pakket van diensten dat RBT Rivierenland biedt.

In samenwerking met Bierman Advocaten uit Tiel werd op donderdagmiddag 17 mei een informatiebijeenkomst gehouden. Niels van den Bogaard, expert op het gebied van de nieuwe wetgeving en advocaat bij Bierman Advocaten heeft de ondernemers geïnformeerd en vragen over individuele situaties beantwoord.

Astrid den Boer-Potjes van DOEN Congressen & Evenementen, één van de aanwezige ondernemers, is erg enthousiast over de gehouden workshop: “De organisatie van deze bijeenkomst was een superinitiatief van RBT Rivierenland. Het was een open en interactieve bijeenkomst. Ik vond het goed dat er vanuit deskundig oogpunt – ondanks het gebruik van veel technische termen – op een professionele maar toegankelijke manier werd verteld wat de wet voor kleinere ondernemers betekent.”

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals de wet voluit heet, zorgt onder meer voor de versterking en uitbreiding van privacy rechten. Als organisatie moet je straks uit kunnen leggen waarom je bepaalde persoonsgegevens verwerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier streng toezicht op. Houd je je niet aan de nieuwe privacywetgeving? Dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens boetes uitschrijven tot twintig miljoen euro of vier procent van de gehele (wereldwijde) jaaromzet.

Winkelwagen
Scroll naar boven