Search
Close this search box.

Groeikansen dagrecreatie in indoor entertainment

De Nederlandse recreatiesector is behoorlijk verzadigd. Nederland is binnen Europa het land met de grootste dichtheid aan dagrecreatief aanbod. Je zou zeggen; die markt is wel verzadigd. Toch liggen er kansen omdat het economisch landschap veranderd en consumenten op zoek zijn naar nieuwe ervaringen.

In het Trendrapport 2022 van NRIT-media komen diverse onderwerpen aan bod die de recreatiesector in beweging brengen. Bureau Toerisme publiceert een reeks artikelen waarin telkens één onderwerp wordt uitgelicht, met een vertaalslag naar de kansen voor de regio Rivierenland. De gegevens uit het trendrapport zijn aangevuld met informatie van Pretwerk.nl. Dit keer bespreken de trends in indoor attracties uit hoofdstuk 5: ‘Attractiesector’ (p. 298)

De behoefte aan vernieuwing wordt door Goof Lukken (docent BUAS) als volgt samengevat: “Attractieparken moet continu blijven investeren om de beleving van de gasten te verbeteren.”

Volgens een analyse van de Rabobank is de dagrecreatie wel een markt met groeipotentie: “Door hogere consumentenbestedingen is de vraag naar dagrecreatie de afgelopen jaren gestegen. Ook het aanbod en diversiteit zijn verder toegenomen, waardoor er veel concurrentie blijft.”

Nieuwe indoorconcepten

In de traditionele dagrecreatie (o.a. pretparken, dierentuinen, musea) is niet heel veel groeipotentie meer. Er is hier vooral sprake van het ontwikkelen van nieuwe concepten binnen de bestaande bedrijven.

Er zijn wel segmenten die de afgelopen jaren een grotere groei hebben gekend.

  1. De Family Entertainment Centra en Speelparadijzen

In het afgelopen decennium is dit segment ‘enorm’ gegroeid. Dit soort indoor-centra biedt een mix van attracties, maar ook de horecacomponent is een niet te onderschatten onderdeel van het totaalconcept.

Toch begint de groei ook in dit segment langzaam af te zwakken. “De groei van leisurecentra / FEC’s is voor een belangrijk deel te danken aan vervanging en uitbreiding van het huidige aanbod. De pioniers hebben last van de wet van de remmende voorsprong en worden ingehaald door nieuwe totaalconcepten. De consument is steeds op zoek naar nieuwe ervaringen, dus dat biedt kansen voor nieuwe concepten bijvoorbeeld op het gebied van VR of AR.

  1. Escape Rooms

Ook hier constateert het Trendrapport dat groei van dit segment inmiddels over het hoogtepunt heen is. De jaren 2017 en 2018 worden aangeduid als de topjaren voor nieuwe bedrijven. In 2022 telde Nederland 463 locaties met 1092 escape rooms. Toch komen er nog wekelijks nieuwe Escape Rooms bij. Opvallend is dat de investering in de nieuwe escape rooms steeds hoger wordt. Er is ook sprake van nieuwe locaties, o.a. gekoppeld aan de verblijfsrecreatie.

  1. Horecatainment

Dit segment is pas enkele jaren bezig met een groeicurve. Er komen steeds meer horecaconcepten waar recreatie of entertainment aan wordt toegevoegd. De horecafunctie blijft bij dit soort bedrijven wel het primaire bedrijfsconcept. De uitdaging is om concewpten te vinden die schaalbaar zijn binnen het gebouw van de horeca.

  1. Artentainment

Ook vanuit de culturele sector is belangstelling voor concepten die mixen met recreatie en entertainment. Dit soort nieuwe concepten willen meer bezoekers trekken en kunst toegankelijker maken voor een breder publiek. Een van de eerste projecten op dit gebied is ‘Doloris’ in Tilburg. De professionalisering van dit segment is in volle gang en er komen inmiddels ook al internationale ketens op de Nederlandse markt zoals ‘Fabrique de Lumierres’ in Amsterdam.

  1. Retailtainment

In het Trendrapport ontbreekt een paragraaf over Retailtainment. Dat is een segment waar Pretwerk.nl veel aandacht aan besteedt. Door de opkomst van online winkelen heeft de retailsector het zwaar. Er is o.a. steeds meer leegstand in winkelgebieden. Retailtainment kan een gebied weer een nieuwe impuls geven; ‘Winkelen omdat het leuk is.’ In Nederland staat de ontwikkeling van retailtainment zich nog in de kinderschoenen. We zien o.a. leisure toevoegingen bij Batavia Stad (Lelystad) en Westfield Mall of the Netherlands. https://pretwerk.nl/recreatie-actueel/deelsectoren/retailtainment/succes-van-westfield-mall-of-the-netherlands-toont-dat-funshoppen-toekomst-heeft/74836

Rivierenland

In de regio Rivierenland is het aanbod aan indoor dagrecreatie niet bepaald overdadig. Mooie voorbeelden van o.a. horecatainment zijn restaurant Streek in Culemborg (met indoor speeltuin) en Moeke Mooren in Appeltern (bowling, oud-Hollandse spelen en escape room).

Winkelwagen
Scroll naar boven