Search
Close this search box.
kamperende mensen bij eiland van maurik pers media

Vrijetijdseconomie Rivierenland boekt wederom forse groei

Opnieuw flinke plussen te zien in onderzoek naar bezoekers en bestedingen

Toerisme en recreatie in Rivierenland is explosief gegroeid. Het meest opvallende is opnieuw de forse groei in de verblijfssector waar het aantal overnachtingen een stijging laat zien van maar liefst 64%. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland voerde de Monitor Vrijetijdseconomie Rivierenland op verzoek van Regio Fruitdelta Rivierenland uit over peiljaar 2018, aangesloten op de periode van het regionale ambitieplan.

“De groei in het aantal overnachtingen heeft alles te maken met de ontwikkeling van het aanbod.”, legt directeur Richard de Bruin van RBT Rivierenland uit. In het voorgaande onderzoek (2016) was er ook al een forse stijging te zien van circa 19%, gerelateerd aan een stijging van de bezettingsgraden. “Deze 64% komt voort uit een stapeling van zowel een hogere bezetting als nieuw aanbod. Het laat zien dat aanbodontwikkeling een directe boost geeft. Én er is nog ruimte voor meer ontwikkeling, zowel in dag- als verblijfsrecreatie.”

Op alle vlakken is er winst geboekt. Ook de dagrecreatieve sector laat groei zien: 13% in het aantal bezoekers en maar liefst 18% in de bestedingen. Dat betekent dat ook de bestedingen per activiteit zijn toegenomen.

Bedrijfsleven verwacht verdere groei

RBT Rivierenland heeft alle bedrijven tijdens het onderzoek ook gevraagd naar hun gevoel over het jaar 2019 en inschatting van het jaar 2020. Van de ondervraagde logiesbedrijven verwacht 57% dat 2019 een beter jaar was dan 2018. Bij de dagrecreatie ligt dat percentage op 41%. Van alle ondervraagden bedrijven geeft ongeveer de helft aan dat 2020 vergelijkbaar zal zijn met vorig jaar. Ten tijde van het onderzoek speelde de actualiteit van het COVID-19 virus nog niet. Het is nog afwachten welke impact dat zal krijgen op de vrijetijdssector.

Verdubbeling bij land- en streekwinkels

Een interessant nieuw onderdeel in het onderzoek heeft betrekking op bezoek aan land- en streekwinkels, waarvoor als aparte categorie een eerste meting is opgestart. Van de streekwinkels die hebben meegedaan aan het onderzoek geeft 62% aan méér bezoekers te hebben gehad dan in 2016. Bij de bedrijven waar sprake is van groei is het aantal bezoekers zelfs ruim verdubbeld in twee jaar tijd.

“We hebben dit onderdeel toegevoegd omdat het streekproduct een steeds grotere waarde krijgt binnen toerisme en recreatie in Rivierenland, aldus Richard de Bruin. “Vorig jaar zijn we in samenwerking met Stichting Platteland Rivierenland al gestart met het streekproductenmerk Betuws Best, om zo de ambachtelijke producten van eigen bodem op een krachtige manier te presenteren. In 2020 gaan we daarmee verder en bekijken we ook de mogelijkheden voor de Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal.”

Regio Fruitdelta Rivierenland heeft, voor de sector toerisme en recreatie, de ambitie gesteld om een groei van 5% te realiseren. Het onderzoek laat zien dat deze ambitie ruimschoots wordt behaald. Binnen enkele weken is de volledige rapportage te vinden op www.rivierenland.biz. Daar is ook informatie te vinden over andere producten, zoals het streekproductenmerk Betuws Best.

In de media

Winkelwagen
Scroll naar boven