Search
Close this search box.
Stichting Kunstfort Asperen

Einde Stichting KunstFort Asperen

Sinds 1985 presenteerde Stichting KunstFort Asperen eigentijdse kunst op een monumentale plek; spraakmakende exposities in een decor van militair erfgoed en het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Na 32 jaar komt een einde aan deze mooie en lange traditie. Stichting KunstFort Asperen houdt per 1 januari 2018 op te bestaan. Vanaf deze datum ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer en de exploitatie van het fort en de Taveerne in handen van eigenaar Staatsbosbeheer.

Stichting KunstFort Asperen huurt sinds 1985 Fort bij Asperen van Staatsbosbeheer. Na voltooiing van de restauratie van het fort in 2015 heeft Staatsbosbeheer, eigenaar van het fort, te kennen gegeven een nieuwe fase in te willen gaan waarin de Stichting niet alleen verantwoordelijk zou worden voor exploitatie van het gehele fortcomplex maar ook voor het beheer en onderhoud ervan, vast te leggen in een langdurige erfpachtovereenkomst. Besloten werd het seizoen 2016-2017 te gebruiken als pilotmodel met daarin als belangrijkste aandachtsvelden de exploitatie van het fort met de Taveerne en de analyse van de organisatie.

Begin september 2017 heeft de Stichting haar bevindingen over deze pilotperiode aan Staatsbosbeheer overhandigd. Het bestuur concludeert dat ondanks maximale inzet het niet lukt een kostendekkende exploitatie te realiseren, zeker niet wanneer de Stichting ook via erfpacht verantwoordelijk wordt voor de kosten van beheer en behoud van dit erfgoed. Het bestuur heeft Staatsbosbeheer daarom laten weten geen erfpachtcontract te willen sluiten.

KunstFort Asperen was het eerste fort dat een unieke combinatie van kunst, natuur en erfgoed aanging en was daarmee een voorbeeld voor meerdere andere instellingen. Vele kunst- en natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers hebben hun weg naar dit fort gevonden en onderschreven daarmee het bestaansrecht van deze bijzondere organisatie. Het is zonder meer te betreuren dat deze traditie van Stichting KunstFort Asperen nu een einde vindt, alle energie en deskundigheid van de betrokkenen – toen en nu – ten spijt. Wij hopen echter dat Staatsbosbeheer zijn verantwoordelijkheid neemt om de betekenis van dit fort te verankeren in zijn uitgangspunten voor een nieuwe invulling van Fort Asperen.

Winkelwagen
Scroll naar boven