Search
Close this search box.

Provincie geeft geld aan deel Gelderse veerpontjes

De provincie Gelderland neemt een belangrijke stap om de toekomst van veerponten in de regio te waarborgen door financiële ondersteuning te bieden aan exploitanten die met significante tekorten kampen. Deze maatregel komt na een periode van intensieve gesprekken over het voortbestaan van de veren, die essentieel zijn voor de lokale infrastructuur en gemeenschap.

Exploitanten die een jaarlijks tekort van meer dan €50.000 ervaren, komen in aanmerking voor deze provinciale subsidie. Naar schatting zullen zo’n acht tot tien van de bijna vijftig veerponten in Gelderland hiervoor in aanmerking komen. Deze financiële regeling stelt dat exploitanten tot de helft van hun tekort vergoed kunnen krijgen. Het resterende deel van de benodigde fondsen moet door de exploitanten zelf worden verzameld, hetzij uit eigen middelen, hetzij via financiële steun van gemeenten.

De provincie heeft besloten maximaal een half miljoen euro per jaar te reserveren voor deze subsidie. Dit besluit is een reactie op de uitdagingen waar veerpontexploitanten mee te maken hebben, waarbij het eerder opgerichte Verenfonds – bedoeld om veerponten zelfvoorzienend te maken – niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd en de financiële middelen daarvan inmiddels zijn uitgeput.

Deze stap van de provincie Gelderland wordt gezien als een cruciale beweging om de dienstverlening van de veerponten, die jaarlijks miljoenen mensen en voertuigen vervoeren, voort te zetten. Het betreft veerponten voor auto’s, fietsen en voetgangers die een vitale rol spelen in de lokale verkeersinfrastructuur en gemeenschappen met elkaar verbinden.

Met deze structurele financiële ondersteuning lijkt de toekomst van de veerponten in Gelderland financieel veiliggesteld. Dit initiatief benadrukt het belang dat de provincie hecht aan het behoud van deze belangrijke vervoersmiddelen en de bereidheid om te investeren in de continuïteit van hun dienstverlening.

Winkelwagen
Scroll naar boven