Search
Close this search box.

Regionaal Routeprogramma Rivierenland

De provincie Gelderland stelt in de koersnotitie ‘Beleef het in Gelderland’ de toeristische en recreatieve kwaliteiten centraal. De toeristisch-recreatieve kansen van Gelderland vragen om een gezamenlijke aanpak van Gelderse overheden, ondernemers en organisaties. De aanpak is onderverdeelt in een aantal sporen. Een daarvan heeft de focus op ‘routes’. Middels een routeprogramma per Gelderse regio wordt in kaart gebracht welke (door)ontwikkeling en kwaliteitsverbetering uitgevoerd kan worden. RBT Rivierenland heeft van de provincie Gelderland de opdracht gekregen de voorbereiding op zich te nemen voor een regionaal uitvoeringsprogramma.

Goed om te weten

De provincie Gelderland richt zich bij het routeprogramma op de onderdelen (door)ontwikkeling, beheer en onderhoud, monitoring en marketing en promotie. Infrastructurele zaken kunnen niet opgenomen worden in het project. Voor opname van projectonderdelen is een cofinanciering vereist van 50% van de totale kosten.

Opname van initiatieven

Momenteel wordt via de gemeenten in Rivierenland een inventarisatie gemaakt van initiatieven die opgenomen kunnen worden in het routeprogramma. In april moeten alle initiatieven duidelijk zijn en kan het uitvoeringsplan verder worden vormgegeven. Ondernemers die zich bezighouden met route gebonden initiatieven en zich afvragen of deze in het programma passen, kunnen contact opnemen met RBT Rivierenland.

Winkelwagen
Scroll naar boven